Liên thông Đại học ngành quản lý đất đai năm 2016

Đại học Thành Đông là một trong số ít các trường có tổ chức liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy ngành quản lý đất đai, và cũng do nhu cầu c...
Read More

Liên thông lên Đại học ngành xây dựng hệ chính quy 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như nhu cầu của người học, Trường Đại học Thành đông đã mở các lớp Liên thông lên Đại học ngành xây dư...
Read More

Tuyển sinh Liên thông Ngành Luật kinh tế năm 2016

Tuyển sinh liên thông Ngành Luật kinh tế năm 2016  cụ thể như sau: Trường ĐH Thành đông là trường Đại học đầu tiên tuyển sinh liên thông ng...
Read More

Xét tuyển Văn bằng 2 Đại học Luật hệ chính quy năm 2016

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, nền kinh tế Việt Nam hiện ngày càng khởi sắc. Biểu hiện rõ r...
Read More